Dlouholetou tradicí spolupráce naší školy s mateřskými školami je příprava zábavného dopoledne pro předškolní děti v rámci oslav MDD. Ve čtvrtek 30. 5. 2024 navštívilo školní akci 160 dětí z MŠ z Bučovic i okolí. Zábavnou stezku s kvízovými úkoly si letos pro děti perfektně připravili žáci 4. A třídy pod dohledem třídní učitelky Mgr. Pavezkové. Naučné disciplíny později vystřídalo sportování na školním hřišti, které měli na starost žáci 9. B s třídní učitelkou Mgr. Čulíkovou. Nakonec přišla zábava u odpočinkových, relaxačních činností v režii vychovatelek ŠD. Věříme, že si děti z MŠ užily příjemné dopoledne a těšíme se zase brzy na viděnou. Děkuji všem svým kolegům za pomoc při přípravě a organizaci akce.

Mgr. Marie Kotrbová
Více foto na FB školy
Den dětí pro MŠ

Ve čtvrtek 6. června se ve Slavkově u Brna konaly atletické závody, které pořádal Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví pro žáky 1. - 4. tříd ze šestnácti škol tohoto regionu. Žáci třetích a čtvrtých tříd, kteří reprezentovali naši školu, se umístili na prvním místě a odnesli si zlaté medaile a spoustu dalších odměn za celkové vítězství ve své kategorii. Výborné individuální výkony a další medaile v jednotlivých disciplínách získali Barbora Vlachová, Aneta Mrázková, Matyáš Kos a Max Rokos. V kategorii druhých tříd se naši žáci umístili na celkově desátém místě a i zde výborné osobní výkony předvedli Aneta Herálecká, Veronika Líznarová, František Lukaček a Jiří Rech. Všem žáků gratulujeme k výborným výkonům a ke vzorné reprezentaci naší školy na této soutěži.

Mgr. Jiří Soustružník
Více foto na FB školy
Atletický víceboj

Dne 3.6.2024 jsme vyrazili do Brna na interaktivní výstavu Space Mission. Vstupem do budovy jsme se rázem proměnili v Jurije Gagarina, Neila Armstronga nebo psího kosmonauta Lajku. Stali jsme se součástí posádky Apolla 11, které přistálo na Měsíci, a vyzkoušeli si tvrdý úděl kosmonautů ve vesmíru. V interaktivní části výstavy nás pohltila virtuální realita. Na závěr výletu jsme otestovali naši fyzickou kondici a zahráli si dvě hry v Laser Tron Aréně. A jak se nám výlet líbil? To můžete vidět na fotografiích.

Dobromila Daněčková, tř.uč.
Více foto na FB školy
Výlet do vesmíru

V letošním roce po delší přestávce vyrazili žáci 4. tříd na dopravní hřiště do Vyškova. Nejprve absolvovali důležitou teoretickou část výukového programu v učebně, poté si zapůjčili jízdní kola a na dopravním hřišti si je vyzkoušeli. Na závěr se snažili získat „Průkaz mladého cyklisty“. Všechny to moc bavilo!

Třídní učitelky 4. tříd
Více foto na FB školy
Dopravní hřiště

Na čtvrtek 23. května se děti ze školní družiny dlouho těšily. Odpoledne přišly se svými rodiči a sourozenci na školní hřiště, aby se zúčastnily Běhu o perníkové srdce. Ve čtyřech kategoriích svoje běžecké síly změřilo 72 smíšených dvojic – dítě a „dospělák“. Každý běžel, jak nejrychleji uměl a hlavně nikdo boj nevzdal. Všichni za velkého povzbuzování kamarádů doběhli do cíle. Tam už na ně čekal špekáček. Na hřišti byly připraveny i další sportovní aktivity – kopaná, házení na panáka, bowling a spousta jiných. Za svoje běžecké výkony byly všechny děti odměněny krásným perníkovým srdcem a malými drobnostmi. A kdo vystoupil na stupně vítězů?

1.kategorie – 1 třída:
1. místo Slavych Maksim s tatínkem
2. místo Hrubý Štěpán s maminkou
3. místo Svobodová Laura s tatínkem

2. kategorie – 2. třída:
1. místo Navrátil Tomáš s tatínkem
2. místo Hlinková Adriana s tatínkem
3. místo Chelíková Viktorie s maminkou

3. kategorie – 3. třída:
1. místo Vlachová Barbora s tatínkem
2. místo Kohoutková Iveta s tatínkem
3. místo Hrubá Klára se strýcem

Čtvrtá kategorie - budoucí školáci - sourozenci našich dětí. I ti běželi, někteří spíše ťapkali, velmi statečně a byli odměněni velkým potleskem. Běžeckou část zakončila speciální kategorie naší „sedmsetdesítky“ ve složení p. uč. Petr Nevole, Rudolf Volec, p. zástupce Jiří Soustružník a p. školník Petr Kozák.  I oni za velkého potlesku a povzbuzování  s úsměvem trefili do cíle.  Za svoji snahu a statečnost byli odměněni malým perníkovým srdcem. Děkujeme všem rodičům a dětem za jejich účast, vedení naší školy za podporu a krásné ceny a také všem kolegům a kolegyním, kteří se do naší akce aktivně zapojili.

Vychovatelky školní družiny
Více foto na FB školy
Perníkové srdce

Dne 21. 5. nás navštívil MgA. Pavel Bříza se svým programem Škola rytmu aneb kdo má ruce bubnuje. Interaktivní koncert probíhal v naší tělocvičně a žáci si to naplno užili. Mnoho z nich si vyzkoušeli být profi bubeníky a zjistili, že udržet rytmus není tak jednoduché, jak se zdá.Jednotlivé části koncertu seznamovaly žáky zábavnou formou s historií bicích nástrojů a jejich využití zejména v hudbě. Děti se během koncertu seznámily se základy teorie a tvorby rytmů na bicí nástroje. Hrou na hudební nástroj se aktivuje pravá hemisféry mozku, tedy dochází k rozvoji myšlení, paměti a zlepšuje koordinaci pohybů. Má výrazný vliv na tvořivost, sebevyjádření a emoční vývoj , napomáhá v boji s trémou.  Někteří žáci po vyzkoušení i zauvažovali, že se této hře na bicí chtějí více věnovat ve svém volném čase. Koncert se líbil a všichni odcházeli do dalších vyučovacích hodin příjemně osvěženi.

Mgr. Petra Nahodilová
Více foto na FB školy
Výchovný koncert