xxxxx x

Aktuality

Upozornění pro rodiče předškoláků. Vážení rodiče, oficiální termín pro zápis do 1. ročníku je od 1. dubna 2021. Na doručené Žádosti o přijetí tedy musí být dubnové datum a to i v případě, že Žádost o přijetí vyplňujete dříve.

Vážení rodiče předškoláků, informace týkající se Edukativně stimulačních skupinek pro předškoláky Klubíčko, pro tento školní rok, najdete v oddílu Předškoláci.

Vážení rodiče a žáci,
tento týden neproběhne podzimní sběrová akce papíru z důvodu uzavření základních škol dle nařízení MŠMT.
Vedení školy ZŠ Bučovice 710

Příští týden ve středu 14. 10. odpoledne a ve čtvrtek 15. 10. ráno proběhne podzimní sběrová akce papíru.
Kontejnery na papír budou přistaveny na autobusové točně u školy. Jedná se o sběr smíšeného papíru, proto vás žádáme, abyste nevozili velké množství kartonů a krabic, raději noviny, časopisy a letáky.
Předem děkujeme za přispění. Nejlepší sběrači budou odměněni.

Školní ples 10.1.2020 - ODJEZD AUTOBUSU

Odjezd autobusu na školní ples do Nesovic je v 18:00 z parkoviště od motelu Arkáda se zastávkami ve Vícemilicích a Nevojicích.

Návrat zpět v 1:30 z Nesovic.

ESS Klubíčko zahajuje 12. 11. 2019 v 16:00, skupina C, D.

ESS Klubíčko zahajuje 5.11.2019 v 16:00, skupina A, B.

INFO KLUBÍČKO - Vážení rodiče, letošní cena materiálů pro přípravu předškoláků je 435 Kč. Materiály můžete zakoupit na DOD 20.10.2019 na úvodní schůzce Klubíčka. Přihlášky zasílejte průběžně, nejlépe do 21.10. 2019. Poslední termín pro přijetí přihlášky je 25. 10. 2019. Počet míst ve skupinách je omezen.

Podzimní sběr papíru

Podzimní sběr papíru bude probíhat v úterý 8. 10. od ranních hodin do středy 9. 10. odpoledne. V tomto čase bude přistaven kontejner v prostoru autobusové točny před školou.
Předem děkujeme všem rodičům a žákům za aktivní účast na této školní akci.

Oslavy 70. výročí založení Základní školy 710 - pátek 27.9.2019 od 16:00 bohatý kulturní program. Sobota 28.9.2019 od 9:00 do 11:00 možnost prohlídky školy. Srdečně zveme všechny bývalé zaměstnance i absolventy školy!

Pozor! V souvislosti s oslavami bude v pátek 27.9. upravená výuka: 1. stupeň 11:15, 2. stupeň 12:10. Provoz ŠD do 14:00. Děkujeme za pochopení.

Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
info@zs710.eu

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Každým rokem pořádáme pro nejlepší sběrače starého papíru na naší škole výlet za odměnu. Je to už tradicí přes dvacet let. Procestovali jsme již 20 různých koutů ČR a letos přibylo další místečko.
Dne 6. 6. 2019 40 nejlepších v 7 30 hodin odjíždělo směr hrad Pernštejn. Prohlídka hradu byla poutavá a všechny děti, bez ohledu na to, že žáci byli od 1. - 8. třídy,  
Poté se chutně naobědvaly v restauraci v Nedvědicích a odpoledne jsme se po cestě domů  ještě stavili v aquacentru Kuřim, kde se všichni osvěžili. S dobrou náladou, příjemně unaveni, jsme se v pořádku kolem 17 hodiny vrátili domů.
Tak zase příští rok, máte šanci všichni, už teď schraňujte starý papír, abyste jeli příště právě třeba VY!!
O spokojenosti výletu svědčí fota na FB školy, koukněte.
Mgr. Petra Rotreklová

Noc z úterý 25.6. na středu 26.6.2019 strávily děti ze školní družiny ve škole. Úterní odpoledne bylo sportovní, v duchu olympijských her. Jako překvapení za dětmi přijeli členové Sboru dobrovolných hasčů Bučovice, kteří měli připravenou soutěž. Večer nechybělo opékání špekáčků, pro odvážné stezka odvahy. Po večerní hygieně – Dobrou noc. Ráno společná snídaně, nácvik  balení spacáků a rozchod do tříd. Zase jedna super akce!!!
Vychovatelky : Jana Bořecká, Ilona Frýželková a děti ŠD II. a III. Oddělení
Další foto na FB školy

Nocování ve škole

Ve čtvrtek 13. června jsme se vypravili do Klobouček na návštěvu k naší paní učitelce. První cesta autobusem, seznámení s domácími zvířaty – naživo, mrkev pro Borůvku (kobylka), opékání špekáčků, hravé dopoledne, pěší cesta zpět do Bučovic. To byl program výletového dne, který jsme si společně moc užili.
Žáci 1. A
Více fotek najdete na FB naší školy.

Výlet Kloboučky

Výlet Kloboučky

Ve čtvrtek 30. 5. 2019 proběhl v 1. A třídě Seminář deskových her. Žáci se v první části seznámili s pravidly hry „ Gobbit“ a vyzkoušeli si ji ve skupinách. Hra je zaměřena na postřeh, rychlost úsudku a znalost potravinového řetězce , který funguje mezi různými živočichy. Ve druhé části proběhl turnaj jednotlivců. Vítězem se stal Matěj Hrubý, který si  jako ocenění odnesl tuto hru domů.
Děkujeme za inspiraci a čas panu učiteli Michalu Mrskošovi.
Třídní učitelka Mgr. Martina Berčáková a žáci 1. A

Deskové hry

Našeho projektového týdne se letos zúčastnilo 31 žáků 6. – 9. ročníku. Tentokrát měli možnost vžít se do života mentálně postižených lidí v Domově Horizont a do života ve tmě s pomocí nevidomých a slabozrakých v Kyjově. Vyzkoušeli si, jak zachránit život svého kamaráda, jak zvládat nahromaděný stres použitím pouhých pastelek a listu papíru. V našem programu samozřejmě nechyběla návštěva Piafy Vyškov spojená s projížďkou na koni a tradiční vyrábění v kreativní dílně v DDM v Bučovicích.

Pondělí 17.6.2019
Kyjov – Domov Horizont – domov pro osoby se zdravotním postižením
- přednáška a videoprezentace
- prohlídka
- aktivity v terapeutických dílnách – společně s obyvateli domova

Úterý 18.6.2019
Kyjov - Nevidomí a slabozrací
Beseda s praktickými ukázkami pomůcek, které slouží nevidomým, ukázka práce asistenčního psa – ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých Kyjov.

Středa 19.6.2019
Záchrana života, pomoc druhému
Základy první pomoci v praxi - ve spolupráci se Střední zdravotní školou Kyjov

Čtvrtek 20.6.2019
Relaxační a meditační techniky, automatická kresba – Bohdana Škrháková
Kreativní dílna – DDM Bučovice
- meditace, jak zvládat stres pomocí energetické kresby
- drátování, výroba věšáku na klíče

Pátek 21.6.2019
Piafa Vyškov – Interaktivní výukový program Člověk a kůň – program o koních zaměřený
na prostředí stájí a života koní, součástí programu je i pracovní činnost ve stájích a projížďka na koni.

A jak kurz vnímali naši žáci?
Domov Horizont
„Úchvatné, smutné, poučné. Velmi dobrý výlet.“
„Tento výlet se mi velice líbil, odnesla jsem si doživotní zkušenosti.“
„Děkuji za příležitost, to se nestane jen tak někomu mít takovou možnost. Člověk si pak víc váží vlastního zdraví. Krásné!“

Nevidomí a slabozrací Kyjov
„Den rychle utekl a byl zajímavý, naučili jsme se písmo pro nevidomé a napsali jím svá jména. Strašně mě to bavilo. Mám i věc na památku.“
„Dneska se mi to moc líbilo a mám další zážitek. Dnešní výlet do Kyjova byl super, nejlepší bylo, jak jsme si mohli vyzkoušet chodit poslepu.“

Záchrana života, pomoc druhému
„Třetí den se mi zatím líbil nejvíce a podle sestřiček bych dokázala zachránit člověka nejlépe. To mě moc potěšilo.“

Relaxační a meditační techniky, Kreativní dílna
„Bavila jsem se, malovali jsme a tvořili. Bylo to super!“
„Dnes jsme kreslili energetické obrázky a bylo to pěkný. Sranda byla, když jsme zatloukali hřebíky. 1* za tenhle den.“

Piafa Vyškov
„Dnes se mi nejvíce líbila jízda na koni a hřebelcování.“
„Den utekl opravdu rychle. Vše se mi líbilo, z týdne mám dobré zážitky.“
„Mega super den!!!“
„Bylo to úžasné jezdit a poznat koně.“

Foto a video na Facebooku školy.                        
Mgr. D. Plhalová, Mgr. D. Daněčková

Projektový týden

V pátek 7. 6. 2019 na Základní škole Bučovice 710 proběhlo tradiční sportovní dopoledne pro děti z MŠ. Sportovní i zábavné úkoly připravili žáci 9. tříd pod vedením třídních učitelů. V areálu školy se postupně vystřídalo 150 dětí z MŠ.  Krásné počasí, šťastné děti, společné sportování a zábava – co víc si přát. My i děti jsme prožili krásné dopoledne. Děkujeme ostatním zaměstnancům, kteří pomohli s přípravou akce.
Foto na FB školy.

Mgr. Marie Kotrbová, zástupce ředitele