xxxxx x

Aktuality

Třídní schůzky rodičů

Pondělí 25. 10. od 15:30 (2. - 9. třídy)

V pondělí 4. 10. 2021 - ředitelské volno z důvodu odstávky el. elektřiny v čase od 7.00-15.00

Rodičům žáků 1. tříd

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na první třídní schůzku v 1. třídách. Schůzky se uskuteční v úterý 21.9.2021 v 15:30 v kmenových třídách. Na setkání s vámi se těší třídní učitelky 1. tříd.

Upozornění pro rodiče předškoláků. Vážení rodiče, oficiální termín pro zápis do 1. ročníku je od 1. dubna 2021. Na doručené Žádosti o přijetí tedy musí být dubnové datum a to i v případě, že Žádost o přijetí vyplňujete dříve.

Vážení rodiče předškoláků, informace týkající se Edukativně stimulačních skupinek pro předškoláky Klubíčko, pro tento školní rok, najdete v oddílu Předškoláci.

Vážení rodiče a žáci,
tento týden neproběhne podzimní sběrová akce papíru z důvodu uzavření základních škol dle nařízení MŠMT.
Vedení školy ZŠ Bučovice 710

Příští týden ve středu 14. 10. odpoledne a ve čtvrtek 15. 10. ráno proběhne podzimní sběrová akce papíru.
Kontejnery na papír budou přistaveny na autobusové točně u školy. Jedná se o sběr smíšeného papíru, proto vás žádáme, abyste nevozili velké množství kartonů a krabic, raději noviny, časopisy a letáky.
Předem děkujeme za přispění. Nejlepší sběrači budou odměněni.

Školní ples 10.1.2020 - ODJEZD AUTOBUSU

Odjezd autobusu na školní ples do Nesovic je v 18:00 z parkoviště od motelu Arkáda se zastávkami ve Vícemilicích a Nevojicích.

Návrat zpět v 1:30 z Nesovic.

ESS Klubíčko zahajuje 12. 11. 2019 v 16:00, skupina C, D.

ESS Klubíčko zahajuje 5.11.2019 v 16:00, skupina A, B.

Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
info@zs710.eu

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Pondělí 31. 5. 2021 od 14:00 a v Úterý 1. 6. 2021 od 7:00 do 12:30

Vážení rodiče a žáci naší školy, příští týden bude probíhat jarní sběrová akce školy. Sběr papíru bude probíhat v pondělí 31. 5. od 14 hodin a v úterý 1. 6. od 7:00 do 12:30. V tomto čase bude přistaven kontejner v prostoru autobusové točny před školou, kam můžete vkládat balíky sběru. Sběr je vhodné třídit, zvlášť letáky, noviny a kancelářský papír a zvlášť kartony.
Předem děkujeme všem rodičům a žákům za aktivní účast na této školní akci.

Organizační pokyny k provozu školy od pondělí 24. 5. 2021

  • Výuka

Všichni žáci školy se vzdělávají prezenčně s přítomností ve škole.

Platí běžný rozvrh tříd, popř. se změnami v EDOOKITU, provoz školní družiny a jídelny je v běžném režimu.

  • Samotestování žáků

Všichni žáci školy se testují pouze v pondělí. Testuje se vždy od 7:45 ve třídách, pod dohledem vyučujícího dané první hodiny a test si provádějí žáci sami.

  • Protiepidemická hygienická opatření – Covid 19:

Žáci jsou povinni ve škole dodržovat daná hygienická opatření, v budově školy žáci nosí nasazenou zdravotnickou roušku nebo respirátor, dospělé osoby pouze respirátor.

Třídy jsou pravidelně větrány o přestávkách i během výuky.
Žáci se neshlukují v šatnách a na chodbách, po příchodu do tříd a použití WC si umývají a dezinfikují ruce, žáci s příznaky virózy nechodí do školy. Žáci jsou povinni dodržovat zvýšená osobní hygienická opatření a žáci se pouze v nezbytné míře pohybují po chodbách školy (WC, šatny).

Platí daný rozvrh, žáci se nestěhují ze tříd (pouze v nezbytných případech jako Aj, Nj, Rj apod.)

1.stupeň:

Všichni žáci mají prezenční výuku s přítomností ve škole.

2.stupeň:

Třídy 6. B, 7. B, 8. B a 9. B mají prezenční výuku ve škole.

Třídy 6. A, 7. A, 8. A a 9. A se vyučují distančně doma.

Logo Pharmawex

Děkujeme firmě PHARMAWEX a jejímu jednateli Vladanu Kudláčkovi z  Chrudimi, za bezplatný dar v podobě 500 ks respirátorů pro potřeby školy.


On-line výuka se stala nedílnou součástí vzdělávání i pro prvňáčky ze ZŠ Bučovice 710.   Týden učení z domova si tak „přes obrazovky “ zpestřili kluci a holky z 1.A. Slovo dalo slovo a místo žáků se poslední dubnový den učili na dálku „čarodějnice a čarodějové“.  Dopolednem je provázela čarodějnice Berta, se kterou plnili nadšeně počtářské a čtenářské úkoly.  Po jejich zdolání na ně čekalo překvapení v podobě pokusu.

Děkuji rodičům a prarodičům dětí z 1.A za vzornou podporu při této „akci na dálku“.

Mgr. Andrea Javoříková, třídní učitelka 1.A

Čarodějný rej

Vážení rodiče a žáci naší školy,

dle nařízení vlády a MŠMT je od pondělí 10. 5. 2021 povolena rotační prezenční výuka s účastí žáků ve škole pro 1. i 2. stupeň základní školy. V naší škole bude od pondělí 10. 5. 2021 výuka organizována takto:

1.stupeň: Třídy pokračují v zavedeném rotačním systému distanční a prezenční výuky. V týdnu od 10. 5. mají výuku ve škole 2. a 4. třídy a třída 5. A, distanční výuku doma mají 1. a 3. třídy a třída 5. B.

2.stupeň: Třídy 6. A, 7. A, 8. A a 9. A začínají prezenční výukou ve škole.

Třídy 6. B, 7. B, 8. B a 9. B se vyučují distančně doma. V následujícím týdnu od 17. 5. se třídy ve výuce prohodí.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je školám nařízena povinnost testovat žáky formou samotestování  Ag testy. Testováním je podmíněna přítomnost žáků na prezenční výuce.
V naší škole bude probíhat samotestování v pondělí (všichni žáci) a ve čtvrtek (pouze žáci 2. stupně) ve třídách vždy po příchodu žáků do školy v první vyučovací hodině.
Testovat se bude pomocí neinvazivních antigenních testů, děti si samy vzorek testování odeberou vatovou tyčinkou z přední části nosu a počkají na výsledek.

Žáci 2. stupně, kteří budou chtít chodit na obědy od 10. 5., si musí obědy přihlásit.

Protiepidemická hygienická opatření – Covid 19:
Žáci jsou povinni ve škole dodržovat daná hygienická opatření, v budově školy žáci nosí nasazenou zdravotnickou roušku nebo respirátor, dospělé osoby pouze respirátor. Třídy jsou pravidelně větrány o přestávkách i během výuky.
Žáci se neshlukují v šatnách a na chodbách, po příchodu do tříd a použití WC si umývají a dezinfikují ruce, žáci s příznaky virózy nechodí do školy. Žáci jsou povinni dodržovat zvýšená osobní hygienická opatření a žáci se pouze v nezbytné míře pohybují po chodbách školy (WC, šatny).

Mgr. Jiří Soustružník, ZŘŠ