Jste deváťáci? Uvažujete o svém budoucím povolání? Potřebujete informace o možnostech a podmínkách studia? Jste bezradní a nemůžete se při své volbě rozhodnout? Právě proto je tu Úřad práce ve Vyškově a jeho Informační a poradenské středisko, které mimo jiné nabízí také skupinové poradenství pro žáky základních škol. V současné době je ten nejlepší okamžik využít nabízených služeb a do Vyškova si zajet. A tak jsem se tam vydali. 9. A v pondělí 23. 10., 9. B za týden 30. 10. Určitě nikdo nelitoval. Kromě spousty zajímavých informací, odkazů a materiálů, které si žáci domů odvezli, vyzkoušeli v IPS Hollandův dotazník – typologii kariérních zájmů. Tento test jim má pomoci přemýšlet jasněji o své kariéře a zvolit vhodnou školu a obor, který odpovídá jejich povaze. Většina žáků se tímto dotazníkem ujistila, že obor, který si chtějí zvolit, opravdu odpovídá jejich předpokladům. Někteří byli naopak překvapeni, jakým směrem by se dále mohli vydat. Zatím je ale vše stále jen v jejich hlavách. Na přemýšlení a konečné rozhodnutí mají ještě chvilku čas. Vybrat si tři střední školy a seřadit je podle svých preferencí je stále ještě pro mnohé z nich dost tvrdý oříšek. Budeme jim držet palce, aby jejich rozhodnutí byla správná a podařilo se jim dostat na jejich vysněné střední školy.

Mgr. Kateřina Vařáková
Více foto na FB školy
IPS Vyškov

Ve středu 25. října 2023 jsme v odděleních družin Lvíčků a Pandiček prožili veselé odpoledne plné halloweenských zvyků a soutěží. Děti plnily úkoly v duchu „Duchů a kouzel“, při kterých si procvičily svoje znalosti, fyzickou zdatnost a výtvarné dovednosti. Halloween se nám všem líbil

Miriam Břínková a Petra Kubešová, vychovatelky ŠD
Více foto na FB školy
Halloween ve školních družinách 2023

Počasí nás tentokrát napínalo…pár dnů jsme čekali, než venku přestane pršet, vysvitne sluníčko a začne foukat vítr. S nadšením jsme se vydali na pole před školu, kde jsme s radostí pouštěli naše krásné, barevné draky. Ne všem se podařilo draka dostat do vzduchu, ale i přesto jsme si to všichni náramně užili.

Děti a paní učitelky ze 4. A, 4. B a 4. C
Více foto na FB školy
Pouštění draků

Tradiční Den otevřených dveří pro budoucí školáky a rodiče proběhl v neděli 15. 10. 2023. Pro děti i jejich rodiče byl připraven zajímavý zážitkový program. Děti nejdříve navštívily edukativní pracovní dílny s činnostním učením a informacemi o předškolní přípravě Klubíčko. Program připravily učitelky prvního stupně. Poté následovala prohlídka školy a prezentace odborných učeben školy, který měli v režii učitelé druhého stupně. Užily si děti i jejich doprovod, v každé učebně je čekalo plnění drobných, zábavných úkolů. Interaktivní zábava v učebně informatiky a angličtině, skládání map v zeměpise, jednoduché pokusy v chemii, práce s mikroskopy v přírodopise a překonávání překážek v tělocvičně. Děti ani jejich rodiče se během odpoledne nezastavili, proto s vděkem přijali i malé posezení v improvizované kavárně. Vychovatelky ŠD i zde připravily doprovodný program pro děti. Rodiče tak mohli v klidu pohovořit s pedagogy a vedením školy.
Vážení kolegové, děkujeme za přípravu programu, podzimní výzdobu školy a starost o děti i rodiče v průběhu nedělního odpoledne.
Milí rodiče, děkujeme za návštěvu a těšíme se na Vaše děti a vzájemnou spolupráci v dalších letech.

Mgr. Marie Kotrbová, zástupce ředitele pro 1. stupeň
Další fotografie na FB školy.Den otevřených dveří

Milí předškoláci, maminky, tatínci, babičky, dědečci,...... přijďte se k nám podívat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Těšíme se na Vás 15.října 2023 ve 13.00.

Vaše "Sedmsetdesítka"
Škola hrou

KlubíčkoPřihlášku na Klubíčko najdete v Dokumentech ke stažení.