xxxxx x

Aktuality

Třídní schůzky rodičů

Pondělí 25. 10. od 15:30 (2. - 9. třídy)

V pondělí 4. 10. 2021 - ředitelské volno z důvodu odstávky el. elektřiny v čase od 7.00-15.00

Rodičům žáků 1. tříd

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na první třídní schůzku v 1. třídách. Schůzky se uskuteční v úterý 21.9.2021 v 15:30 v kmenových třídách. Na setkání s vámi se těší třídní učitelky 1. tříd.

Upozornění pro rodiče předškoláků. Vážení rodiče, oficiální termín pro zápis do 1. ročníku je od 1. dubna 2021. Na doručené Žádosti o přijetí tedy musí být dubnové datum a to i v případě, že Žádost o přijetí vyplňujete dříve.

Vážení rodiče předškoláků, informace týkající se Edukativně stimulačních skupinek pro předškoláky Klubíčko, pro tento školní rok, najdete v oddílu Předškoláci.

Vážení rodiče a žáci,
tento týden neproběhne podzimní sběrová akce papíru z důvodu uzavření základních škol dle nařízení MŠMT.
Vedení školy ZŠ Bučovice 710

Příští týden ve středu 14. 10. odpoledne a ve čtvrtek 15. 10. ráno proběhne podzimní sběrová akce papíru.
Kontejnery na papír budou přistaveny na autobusové točně u školy. Jedná se o sběr smíšeného papíru, proto vás žádáme, abyste nevozili velké množství kartonů a krabic, raději noviny, časopisy a letáky.
Předem děkujeme za přispění. Nejlepší sběrači budou odměněni.

Školní ples 10.1.2020 - ODJEZD AUTOBUSU

Odjezd autobusu na školní ples do Nesovic je v 18:00 z parkoviště od motelu Arkáda se zastávkami ve Vícemilicích a Nevojicích.

Návrat zpět v 1:30 z Nesovic.

ESS Klubíčko zahajuje 12. 11. 2019 v 16:00, skupina C, D.

ESS Klubíčko zahajuje 5.11.2019 v 16:00, skupina A, B.

Anketa 3

Od září 2017 budou v rámci projektu Mléko do škol žákům distribuovány neochucená mléka.
 

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
info@zs710.eu

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Vážení rodiče a žáci naší školy,

na základě rozhodnutí vlády ČR se omezuje ode dne 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona.
Zakazuje se osobní přítomnost žáků ve škole, výuka bude probíhat pouze distančně, na dálku. Vše potřebné k této výuce se dozvíte ve zprávách od učitelů prostřednictvím systému EDOOKIT. Obědy v tomto období budou automaticky odhlášeny všem žákům

Vedení školy ZŠ Bučovice 710

Z nařízení vlády a vydaných krizových opatření se od příštího týdne zavádí u žáků 2. stupně základní školy střídavá výuka. V naší škole budou tato nařízení realizována takto:

V týdnu od pondělí 12. 10. platí pro třídy 6. A, 7. A, 8. A, 9. A běžný rozvrh, tyto třídy se vzdělávají ve škole.

V dalším týdnu od 19. 10. se výuka tříd prohodí, do školy budou chodit B třídy v ročníku a A třídy se vzdělávají doma distančně.

Třídy 6. B, 7. B, 8. B a 9. B zůstávají doma, nechodí do školy a vzdělávají se na dálku. Učivo, zadané úkolů a materiály k domácí výuce budou žákům zaslány ve zprávě v systému Edookit do neděle 11.10. Tato výuka je pro všechny žáky doma povinná.

Obědy budou automaticky odhlášeny všem žákům, kteří nedochází na výuku do školy a vzdělávají se doma.

Vedení školy ZŠ Bučovice 710

Dle § 24, odst.2 , zák.č.561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel školy z organizačních a technických důvodů dne 29. a 30.06.2020 ředitelské volno.

Příloha

Vážení rodiče,

potvrzení o ošetřování člena rodiny si můžete vyzvednout v pracovní dny od 8.00 - 11.00 v kanceláři školy za dodržení všech bezpečnostních opatření.

Aleš Navrátil, ředitel školy

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: Více zde...