xxxxx x

Aktuality

Ukončení školního roku a vydávání vysvědčení - pátek 28. 6. (do 9:30)

 

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd:

Čtvrtek 27. 6. v 13:00 na zámku v Bučovicích

Třídní schůzky - úterý 23. 4. od 15:30 do 17:00

Velikonoční prázdniny - čtvrtek 28. 3.

Pololetní prázdniny - pátek 2. 2. 2024

Jarní prázdniny - 5. - 9. 2. 2024

 


Anketa 3

Adresa školy


Základní škola Bučovice 710.
příspěvková organizace
Školní 710, 685 01 Bučovice

telefon: +420 517 383 118
info@zs710.eu

Digitalizujeme školu

NextGenerationEU

Fotogalerie

Návštěvnost

TOPlist

Jako každý rok i letos se vybraní reprezentanti naší školy 1. -3. tříd zúčastnili okrskového turnaje ve fotbale McDonald’s Cup 2024. V této kategorii se naši žáci utkali na turnaji 25.4.2024 v Nesovicích se stejně starými protihráči dalších pěti škol a po výborném bojovném a bezchybném výkonu naši kluci a jedna holka vybojovali zlaté medaile. S celkovým skóre 27:0, kdy neobdrželi ani jeden gól, postoupili do okresního finále do Vyškova. K výbornému výsledku všem našim reprezentantům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Jiří Soustružník
Více foto na FB školy
Mc Donald

Noc z 30. dubna na 1. května je významným datem. Nachází se v kalendáři mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem a už od nepaměti jí proto byla připisována magická síla. V mnoha vesnicích i městech se zvyk dodržuje pod názvem pálení čarodějnic. Třídní učitelky 1. tříd přichystaly pro prvňáčky čarodějnickou stezku lesoparkem. Děti "přímo doletěly" do školy  jako malí čarodějové a čarodějnice. S rozzářenýma očima a plní nadšení plnily netradiční výzvy, které je na stezce čekaly. Víte, co za koření jsou zaječí bobky nebo drápy netopýra?  Dokážete ovládat let na koštěti? Umíte namíchat čarodějnický lektvar?Rodičům děkujeme za podporu v přípravě kostýmů a žákům devátých tříd a asistentkám za přípravu a výpomoc na jednotlivých stanovištích.

Třídní učitelky 1. tříd
Mgr. Andrea Javoříková, Mgr. Petra Kalábová, Mgr. Alena Konečná

Více foto na FB školy
Čarodějnická stezka

Je duben a všichni deváťáci právě prožívají nezáviděníhodné období plné nejistoty a nervozity a aktuálně jim vypukla tolik očekávaná část přijímacího řízení na střední školy – jednotná přijímací zkouška. V tomto okamžiku se začínají odpočítávat dny z posledního roku, kdy se v této situaci ocitnou současní osmáci. Jelikož je ale čeká ještě složitá cesta rozhodování, která střední škola či obor bude pro ně to pravé, snažíme se jim s jejich výběrem jako škola co nejvíce pomoci. Právě proto také nikdy neodmítáme pomocnou ruku od odborníků z Kontaktního pracoviště v Informačním a poradenském středisku. I letos jsme této možnosti využili a společně vyrazili na Úřad práce do Vyškova. 2. 4., 4. 4. a 11. 4. tak postupně naše tři 8. třídy vyjížděly na IPS zjišťovat, jaké mají možnosti a co je bude v následujícím roce čekat. Jako škola bychom chtěli poděkovat panu Ing. Radomilu Novotnému a paní Sylvě Smejkalové, kteří se našim žákům pečlivě věnovali.  Objasnili jim všechny důležité aspekty, ukázali směr, jak a nad čím přemýšlet, a tím vybrat vhodný studijní či učební obor. Žáky čeká ještě dlouhá cesta, ale snad povede tím správným směrem k povolání, které je bude naplňovat a bavit.

Mgr. Kateřina Vařáková
Více foto na FB školy
Návštěva Úřadu práce

Ve čtvrtek 4. 4. 2024 se uskutečnilo okresní kolo Olympijského odznaku všestrannosti, kde se skvěle umístili čtyři reprezentanti naší školy ZŠ Bučovice 710. Soutěžilo se celkem ve čtyřech disciplínách, které prověřily fyzickou zdatnost a všestrannost soutěžích a součet všech těchto disciplín pak určoval pořadí jednotlivců a všech zúčastněných školních družstev. V kategorii chlapců ročníku 2009 se okresním vítězem stal Jan Slovák a v ročníku 2010 se na třetím místě umístil Marek Sedláček. V kategorii dívek ročníku 2012 se okresní vítězkou stala Emilly Holková a druhé místo obsadila Sophia Berešová. Všichni medailisté těmito výbornými výkony postoupili do krajského finále, které se uskuteční v květnu v Brně. V celkovém pořadí škol naše smíšené družstvo dívek a chlapců obsadilo celkově 4. místo. Dále naši školu reprezentovali tito žáci: Kollárová Ema, Líznarová Julie, Horáková Nikol, Malá Alice, Kučerová Sára, Přibilíková Silvie, Konečná Miroslava, Čtvrtníček Jan, Capita Matyáš, Plšek Pavel a Plšek Dan. K výbornému výsledku a skvělým výkonům vedení školy gratuluje, děkuje za výbornou reprezentaci naší školy a přeje mnoho úspěchů v krajském kole.

Mgr. Jiří Soustružník, ZŘŠ
Více foto na FB školy
Olympijský odznak

V úterý 23. 4 2024 v odpoledních hodinách (od 15 hodin) a ve středu 24. 4. (od 7:30 do 14 hodin) bude v naší škole probíhat jarní sběrová akce. V úterý 23. 4. 2024 se budou konat také třídní schůzky formou konzultací s učiteli, tudíž můžete již v ten den dovézt sběr do kontejneru před školou. Sběr vždy nahlašujte p. uč. Petře Nahodilové, žáci 1. stupně třídnímu učiteli a ten již zařídí zaznamenání do přehledů. Všem již teď předem děkujeme za pomoc škole a naší přírodě. Ti nejlepší budou v květnu odměněni pěkným výletem.

Koordinátor akce – Mgr. Petra Nahodilová
Sběrová akce

V pondělí, 8.4. 2024  32 žáků naší školy prožilo příjemný den. Nejdříve proběhla ranní procházka Brnem, focení u fontány a před divadlem. A v deset začala opera Rusalka od Antonína Dvořáka. Opera byla nově hudebně nastudována Tomášem Netopilem a režiséry ND L. Trpiševským a M. Kukučkou.  Premiéru měla teprve před měsícem – 8.3. 2024 Jejich záměrem bylo pojmout Rusalku jako příběh, mýtus, kde je zobrazeno základní jednání postav, které se přenáší z generaci na generaci. Zabývá se zobrazením zraněné lidské duše a jak jí pomoci. Žákům, i všem divákům, se představení líbilo, což dokazoval vroucí delší potlesk všech diváků.

Více fotografií můžete vidět na FB naší školy.
Mgr. Petra Nahodilová
Návštěva divadla