V úterý 7. října 2014 jsme se  vypravili na dopolední vycházku do oblasti „Rybníčků“. Předseda rybářské organizace pan Capita nás provedl touto nově vybudovanou lokalitou rybníků a dověděli jsme se např. názvy jednotlivých rybníků, jejich rozlohu a hloubku, jaké ryby se v nich chovají a spoustu dalších zajímavostí .

Náš spolužák Kubík Cenek ze 4. B je rybářem a vlastní rybářský lístek. Ukázal nám, jak se vlastně ryby chytají a co je k tomu třeba.

Počasí nám moc nepřálo. Byla velká zima a foukal studený vítr. Přesto se našim p. učitelkám podařilo rozdělat oheň a mohli jsme si opéct špekáčky.

Vycházka byla  nakonec „super“.  Chtěli bychom poděkovat p.Capitovi, že nám tuto exkurzi umožnil a vám všem návštěvu „ Rybníčků“ doporučujeme.

Čtvrťáci a p. učitelky Mgr. Hana Kosová, Mgr. Radka Janegová

Unable to find the source directory (/users/zalohovane/2993/zs710.eu/subdomeny/www/images/stories/2014/rybnicky/), please check if your source directory exists

Dítě můžete přihlásit do 20. 10. 2014
• odevzdáním / zasláním vyplněné přihlášky na ZŠ Bučovice, Školní 710
• e-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (přihláška ke stažení na www.zs710.eu)
• telefonicky: 773 646 212 (informace z přihlášky nutné)

Další informace pro předškoláky ZDE

Den otevřený dveří pro předškoláky a jejich rodinu

neděle 19. 10. 2014 ve  14hodin.

Tradiční Den otevřených dveří nabídl rodinám dětí, které se připravují na vstup do 1. třídy, prohlídku školy s přitažlivým programem pro budoucí školáky i rodiče. Putování nazvané „Od pohádky k vědě“, každoročně jednoduchým způsobem provází děti obdobím, které budou na základní škole prožívat.

Naši nejmenší se nejprve vypravili do pohádky. Cestou je čekalo plno rozličných otázek a úkolů. Pak se jim otevřela cesta do světa skutečného. Letos cestovali do Ameriky. Domorodé obyvatelstvo pro děti připravilo další úkoly, které dětem zprostředkovaly zajímavosti o životě a historii tohoto kontinentu.

Pro dospělé zájemce o předškolní vzdělávání byla připravena seznamovací hodina Edukativně stimulačních skupin pro předškoláky Klubíčko.

To vše v příjemné atmosféře s prostorem na konzultace a malým občerstvením.

Děkujeme rodinám, které využily nedělní odpoledne k návštěvě naší školy a těšíme se na další stejně příjemnou spolupráci.

Za pedagogický sbor ZŠ Bučovice, Školní 710

Mgr. Marie Kotrbová

Unable to find the source directory (/users/zalohovane/2993/zs710.eu/subdomeny/www/images/stories/2014/dod/), please check if your source directory exists

 

V letošním školním roce se naši prvňáčci učí ve dvou třídách po 18 žácích. Během září si již osvojili základní návyky a vzájemně se skamarádili.

V sobotu 27. září se v odpoledních hodinách společně sešly nejen děti, ale i jejich rodiče a sourozenci na školním hřišti. Chlapci a děvčata si pod vedením svých učitelek a vychovatelek školní družiny zasportovali, zatímco jejich rodiče si mohli popovídat a sdělit si první zkušenosti ze školního života svých ratolestí. Potom si všichni opekli špekáčky a nejen chlapci, ale i děvčata si s několika tatínky zahráli kopanou na našem hřišti s umělou trávou.

Odpoledne se vydařilo díky vstřícným rodičům, ale také děvčatům 6., 7. a 8. tříd, která pod vedením paní učitelky Masařové připravila zajímavé úkoly pro prvňáčky.

Mgr. Alena Konečná

Mgr. Magda Králíková

Unable to find the source directory (/users/zalohovane/2993/zs710.eu/subdomeny/www/images/stories/2014/akce/), please check if your source directory exists

Podzimní tvořivá dílna pro rodiče a děti ze třetích tříd

Dne 29. září 2014 se uskutečnilo v naší škole setkání rodičů, žáků a učitelek třetích ročníků. Děti rodičům zazpívaly, přednesly básničku a zahrály pohádku O veliké řepě. Ve třídách si s rodiči ve výtvarné dílničce vytvořily podzimní dekoraci. A na závěr si všichni společně pochutnali na dobrotách, které upekly maminky, babičky a paní učitelky. Všem se společně strávené podzimní odpoledne moc líbilo.

Učitelky třetích ročníků:

Mgr. L. Vykoukalová  a  Mgr. Z. Neradová

V úterý 30. září 2014 se družstvo hochů a dívek 2. stupně zúčastnilo ve Vyškově okresního kola v přespolním běhu. A naši mladí atleti si nevedli vůbec špatně.

Na startu běhu mladších žákyň bylo 55 běžkyň a Adéla Boháčová ze 7. B obsadila 4. místo.

U mladších žáků bylo na startu běžců ještě více, a to 70. Naši hoši předvedli vynikající výkony. Jakub Kachlík ze 7. B doběhl na 2. místě, Petr Němec ze 7. A na 6. místě.

Všem mladým reprezentantům školy blahopřejeme k předvedeným výkonům a přejeme další úspěchy.

 

Mgr. Miroslava Hanáková