V pátek 18. ledna a v sobotu 19. ledna 2013 proběhl na Základní škole Bučovice, Školní 710 zápis dětí do 1. ročníku.

Zápis žáků do 1. třídy na Základní škole Bučovice, Školní710 -  18. a 19. ledna 2013

Zápis žáků do 1. třídy je bezpochyby prestižní záležitostí každé školy. Zvláště v místech, kde se o zájem rodičů uchází více škol. Aktu zápisu, jeho organizaci, atmosféře a profesionální úrovni věnuje stále více pozornosti i na ZŠ Školní 710.

Velké úsilí připravit tento den zajímavě pro šestileté děti a zároveň natolik erudovaně, aby pouhých několik vět prozradilo téměř vše o zralosti, či nezralosti budoucích žáků, přineslo své ovoce.

V atmosféře pohody, jsme pomocí nových metod použitých u zápisu přesvědčovali rodiče o tom, že kriteriem školní zralosti není pouze znalost písmen a počítání do deseti, ale hlavně fyzická, psychická a sociální vyspělost jejich dítěte. Těší nás, že děti umí pozdravit, že komunikují s dospělou osobou, dokážou samostatně plnit jednoduché úkoly, umí zavázat tkaničku nebo zapnout knoflík, ví, kde bydlí, umí používat „kouzelná“ slůvka prosím a děkuji, vnímají přírodu a své okolí, přednesou básničku, zazpívají písničku. Takové děti jsou podle nás ti zralí prvňáčci, kteří se s chutí za deset měsíců pod vedením zkušeného pedagoga naučí číst i počítat.

Dlouhodobá kvalitní a obětavá práce pedagogů přivedla k zápisu na naši školu 49 rodičů se svými dětmi.

Na děti se těší jejich učitelky Mgr. Ilona Valentová a Mgr. Martina Křiváková

Děkuji pedagogům za jejich práci a rodičům za důvěru.

FOTOGALERIE UVNITŘ ČLÁNKU

Mgr. Marie Kotrbová

Celý článek...

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Rok se s rokem sešel a už je to tu! Den, na který se všichni moc těšíme. V tento kouzelný a voňavý vánoční čas, je krásné si připomenout naše české předvánoční tradice.

Tak tomu bylo i ve vánočním pohádkovém příběhu divadla Slunečnice z Brna. Přivezli dětem nádherné představení o Sněhulce a Bambulínovi, kteří se chystali na Štědrý den a postupně vzpomínali, na krásné vánoční tradice. V pohádce zazněly i všechny známé koledy, které si děti s chutí zazpívaly.

Pro starší žáky si herci Kristýna Šebková a Vladimír Řezáč připravili program zaměřený na muzikálové melodie. Zazněly písničky ze slavných muzikálů - Jesus Christ Superstar, Pomáda, Kleopatra, Malá mořská vila a další.

Výběr programu i souboru se tentokrát vydařil na výbornou. Žáci nadšeně spolupracovali a z koncertu se jim vyloženě nechtělo odejít.

Za spokojené diváky Mgr.Marie Kotrbová

Poslední týden před Vánocemi navštívili naši školu rodiče prvňáčků. Děti si pro ně připravily vystoupení plné říkanek, koled i tanečků. Po vystoupení si společně vyrobili roztomilé zimní dekorace v podobě sněhuláčků.

Naší nejmenší i jejich třídní učitelky přejí všem  „Šťastné a veselé Vánoce!“


Advent znamená příchod a my netrpělivě čekáme na příchod Ježíška.

Je čas adventu. I v naší družině se připravujeme na nejkrásnější svátky v roce. Vyzdobili jsme si třídu, vyrobili adventní věnce i kalendáře. Veselé  „Čertovské odpoledne“ nemohlo skončit jinak, než nadílkou od Mikuláše.

Ve středu 12.12.2012 jsme přivítali rodiče na malém předvánočním posezení. Zazpívali jsme si koledy,vyrobili si zvonečky a u dobrého cukroví, čaje a kávy si povídali. Příjemné odpoledne jsme zakončili rozsvícenými prskavkami.

Děkuji rodičům, kteří si v předvánočním shonu našli čas na krátké zastavení.

Sovy přejí všem krásné Vánoce a šťastný rok 2013

Jana Bořecká

Také máte dojem, že platíte stále více za elektřinu a nevíte, jak docílit snížení její spotřeby? Žáci druhých tříd už ví , jak na to. Ve čtvrtek  29.listopadu proběhlo v těchto třídách projektové vyučování zaměřené na význam, využití  a především  šetření  touto energií, bez které si dnešní život neumíme ani představit. Nejprve děti ve skupinkách přemýšlely a snažily se napsat co nejvíce elektrických spotřebičů. Zároveň měly vysvětlit, k čemu daný přístroj slouží.

V další části žáci shlédli na interaktivní tabuli krátký film o dvou sousedkách (červená a zelená kobylka) a prožili s nimi jeden celý den a noc. Sledovali, jak  každá kobylka používá elektrické spotřebiče jiným způsobem  a měli zjistit, co je správné a co ne (která  šetří  či plýtvá energií). Při následném rozhovoru s paní lektorkou jednotlivé situace probírali a vysvětlovali si, co je správné a co ne.  Někteří žáci své paní učitelky i paní lektorku příjemně překvapili tím, že přesně věděli, co se má dělat, abychom zbytečně neplýtvali elektrickou energií. Takže teď už jen zbývá převést tyto  vědomosti do praxe.

Za 2.třídy Mgr. Radka Janegová