Výstrážná stávka 27.11.2023

Tisk PDF

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

obracíme se na Vás s žádostí o pochopení a o podporu ve složité situaci, kdy je zásadním způsobem ohrožena kvalita vzdělávání ve školách na území České republiky.
Dovolte, abychom Vám jménem zaměstnanců ZŠ 710 oznámili, že se naše škola v pondělí 27. 11. 2023 připojí ke stávce. Tento den nebude ve škole probíhat žádná z běžných činností.
Naše rozhodnutí se rodilo těžce a chápeme, že mnohým z Vás způsobíme komplikace, ale níže uvedené důvody a náš pocit odpovědnosti za vzdělávaní Vašich dětí jednoznačně převážily.

Cíle stávky:

1/ Zabránit snižování výdajů ve školství na vybavení škol a pořizování pomůcek.
2/ Zabránit snížení objemu financí, které by znemožnilo dělení tříd na skupiny, které umožňují efektivnější vzdělávání. (V důsledku by tato úprava vedla ke zvyšování počtu žáků ve třídách a to opět snižuje efektivitu výuky. V menších obcích by byly ohroženy tzv. malotřídky a tím dostupnost škol 1. stupně v místě bydliště.)
3/ Zabránit snížení mezd školních psychologů, asistentů pedagoga, kteří výraznou měrou přispívají ke kvalitě vzdělávání.
4/ Zabránit snížení mezd nepedagogických pracovníků – administrativních zaměstnanců, školníků, uklízeček a kuchařek. (Hrozí tak ukončení poskytování školního stravování.)
5/ Zabránit, aby z mezd zaměstnanců ve školství byly hrazeny dávky v nemoci, což vede k dalšímu snižovaní mezd pedagogických i nepedagogických pracovníků.
6/ Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy, kdy je zejména ohrožena kontinuita vývoje vzdělávacího procesu a všichni pedagogové, žáci a jejich zákonní zástupci nejsou s dostatečným předstihem seznamováni s podmínkami procesu vzdělávání (přijímací zkoušky na SŠ, státní maturita…)

Zaměstnanci ZŠ Bučovice 710
Výstražná stávka