Den dětí pro mateřské školy

Tisk PDF

Dlouholetou tradicí spolupráce naší školy s mateřskými školami je příprava zábavného dopoledne pro předškolní děti v rámci oslav MDD. Ve čtvrtek 30. 5. 2024 navštívilo školní akci 160 dětí z MŠ z Bučovic i okolí. Zábavnou stezku s kvízovými úkoly si letos pro děti perfektně připravili žáci 4. A třídy pod dohledem třídní učitelky Mgr. Pavezkové. Naučné disciplíny později vystřídalo sportování na školním hřišti, které měli na starost žáci 9. B s třídní učitelkou Mgr. Čulíkovou. Nakonec přišla zábava u odpočinkových, relaxačních činností v režii vychovatelek ŠD. Věříme, že si děti z MŠ užily příjemné dopoledne a těšíme se zase brzy na viděnou. Děkuji všem svým kolegům za pomoc při přípravě a organizaci akce.

Mgr. Marie Kotrbová
Více foto na FB školy
Den dětí pro MŠ