Dopravní hřiště 4. tříd, jaro 2024

Tisk PDF

V letošním roce po delší přestávce vyrazili žáci 4. tříd na dopravní hřiště do Vyškova. Nejprve absolvovali důležitou teoretickou část výukového programu v učebně, poté si zapůjčili jízdní kola a na dopravním hřišti si je vyzkoušeli. Na závěr se snažili získat „Průkaz mladého cyklisty“. Všechny to moc bavilo!

Třídní učitelky 4. tříd
Více foto na FB školy
Dopravní hřiště