Pracovní činnosti v dílnách - 5. B, 5. C 2023

Tisk PDF

Na tyto hodiny se děti velmi těšily. Změna prostředí, práce s přírodním materiálem a zcela jiná činnost než stříhání a lepení. To vše se projevilo v plném pracovním nasazení. Bylo úžasné děti sledovat, s jakým zaujetím tvoří svá překvapení pro maminky ke Dni matek. Věřím, že jim vykouzlily úsměv na tváři a dárek je potěšil.

Mgr. Magda Králíková
Více foto na FB školy
Pracovní dílny