Organizační pokyny k provozu školy od pondělí 24. 5. 2021

Všichni žáci školy se vzdělávají prezenčně s přítomností ve škole.

Platí běžný rozvrh tříd, popř. se změnami v EDOOKITU, provoz školní družiny a jídelny je v běžném režimu.

Všichni žáci školy se testují pouze v pondělí. Testuje se vždy od 7:45 ve třídách, pod dohledem vyučujícího dané první hodiny a test si provádějí žáci sami.

Žáci jsou povinni ve škole dodržovat daná hygienická opatření, v budově školy žáci nosí nasazenou zdravotnickou roušku nebo respirátor, dospělé osoby pouze respirátor.

Třídy jsou pravidelně větrány o přestávkách i během výuky.
Žáci se neshlukují v šatnách a na chodbách, po příchodu do tříd a použití WC si umývají a dezinfikují ruce, žáci s příznaky virózy nechodí do školy. Žáci jsou povinni dodržovat zvýšená osobní hygienická opatření a žáci se pouze v nezbytné míře pohybují po chodbách školy (WC, šatny).

Platí daný rozvrh, žáci se nestěhují ze tříd (pouze v nezbytných případech jako Aj, Nj, Rj apod.)