1.stupeň:

Všichni žáci mají prezenční výuku s přítomností ve škole.

2.stupeň:

Třídy 6. B, 7. B, 8. B a 9. B mají prezenční výuku ve škole.

Třídy 6. A, 7. A, 8. A a 9. A se vyučují distančně doma.