Vážená rodiče a žáci naší školy,
od středy 18. 11. 2020 zahajují žáci prvních a druhých tříd běžnou prezenční výuku s přítomností žáků ve škole. Výuka probíhá dle běžného rozvrhu, školní družina a jídelna jsou v provozu, na obědy je nutno žáky přihlásit.

Protiepidemická hygienická opatření – Covid 19:
Žáci, zaměstnanci a návštěvy školy nosí ve vnitřních prostorách školy ochranné roušky. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při výuce. Třídy jsou pravidelně větrány o přestávkách i během výuky.

Žáci se neshlukují v šatnách a na chodbách, po příchodu do tříd a použití WC si umývají a dezinfikují ruce, žáci s příznaky virózy nechodí do školy, v případě příznaků jsou odvedeni do izolační místnosti a jsou vyrozuměni rodiče. Učebny jsou pravidelně větrány, žáci jsou povinni dodržovat zvýšená osobní hygienická opatření a žáci se pouze v nezbytné míře pohybují po chodbách školy (WC, šatny).

Vedení ZŠ Bučovice 710